>5w6j_R mol:protein length:420  Glucose-1-phosphate adenylyltransferase
MSEKRVQPLARDAMAYVLAGGRGSRLKELTDRRAKPAVYFGGKARIIDFALSNALNSGI
RRIGVATQYKAHSLIRHLQRGWDFFRPERNESFDILPASQRVSETQWYEGTADAVYQNI
DIIEPYAPEYMVILAGDHIYKMDYEYMLQQHVDSGADVTIGCLEVPRMEATGFGVMHVN
EKDEIIDFIEKPADPPGIPGNEGFALASMGIYVFHTKFLMEALRRDAADPTSSRDFGKD
IIPYIVEHGKAVAHRFADSCVRSDFEHEPYWRDVGTIDAYWQANIDLTDVVPDLDIYDK
SWPIWTYAEITPPAKFVHDDEDRRGSAVSSVVSGDCIISGAALNRSLLFTGVRANSYSR
LENAVVLPSVKIGRHAQLSNVVIDHGVVIPEGLIVGEDPELDAKRFRRTESGICLITQS
MIDKLDL