>5x6e_N mol:protein length:237  Listeriolysin positive regulatory factor A
MNAQAEEFKKYLETNGIKPKQFHKKELIFNQWDPQEYCIFLYDGITKLTSISENGTIMN
LQYYKGAFVIMSGFIDTETSVGYYNLEVISEQATAYVIKINELKELLSKNLTHFFYVFQ
TLQKQVSYSLAKFNDFSINGKLGSICGQLLILTYVYGKETPDGIKITLDNLTMQELGYS
SGIAHSSAVSRIISKLKQEKVIVYKNSCFYVQNLDYLKRYAPKLDEWFYLACPATWGKL
N