>5y9f_U mol:protein length:219  light chains of Fab fragment of antibody 28F10
DVVMTQTPLSLPVSLGDQASISCRSSQSLVHSNGNTYLHWYLQKSGQSPKLLIYKVSNR
FSGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAEDLGVYFCSQSTHVPFTFGAGTKLELKRADAAP
TVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDST
YSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC