>6ah0_O mol:protein length:142  Thioredoxin-like protein 4A
MSYMLPHLHNGWQVDQAILSEEDRVVVIRFGHDWDPTCMKMDEVLYSIAEKVKNFAVIY
LVDITEVPDFNKMYELYDPCTVMFFFRNKHIMIDLGTGNNNKINWAMEDKQEMVDIIET
VYRGARKGRGLVVSPKDYSTKYRY