>6dzt_N mol:protein length:265  scFv
MKSSHHHHHHENLYFQSNAMEVQLQQSGPELVEPGTSVKMPCKASGYTFTSYTIQWVKQ
TPRQGLEWIGYIYPYNAGTKYNEKFKGKATLTSDKSSSTVYMELSSLTSEDSAVYYCAR
KSSRLRSTLDYWGQGTSVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSMDIKMTQSPSSMHASLGERVTI
TCKASQDIRSYLSWYQQKPWKSPKTLIYYATSLADGVPSRFSGSGSGQDFSLTINNLES
DDTATYYCLQHGESPYTFGSGTKLEIKRA