>6e0p_M mol:protein length:265  scFv
MKSSHHHHHHENLYFQSNAMEVQLQQSGPELVEPGTSVKMPCKASGYTFTSYTIQWVKQ
TPRQGLEWIGYIYPYNAGTKYNEKFKGKATLTSDKSSSTVYMELSSLTSEDSAVYYCAR
KSSRLRSTLDYWGQGTSVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSMDIKMTQSPSSMHASLGERVTI
TCKASQDIRSYLSWYQQKPWKSPKTLIYYATSLADGVPSRFSGSGSGQDFSLTINNLES
DDTATYYCLQHGESPYTFGSGTKLEIKRA