>6ej9_A mol:protein length:751  Xylosyltransferase 1
APLVHHHHHHALDENLYFQGALADVSRPPHARKTGGSSPETKYDQPPKCDISGKEAISA
LSRAKSKHCRQEIGETYCRHKLGLLMPEKVTRFCPLEGKANKNVQWDEDSVEYMPANPV
RIAFVLVVHGRASRQLQRMFKAIYHKDHFYYIHVDKRSNYLHRQVLQVSRQYSNVRVTP
WRMATIWGGASLLSTYLQSMRDLLEMTDWPWDFFINLSAADYPIRTNDQLVAFLSRYRD
MNFLKSHGRDNARFIRKQGLDRLFLECDAHMWRLGDRRIPEGIAVDGGSDWFLLNRRFV
EYVTFSTDDLVTKMKQFYSYTLLPAESFFHTVLENSPHCDTMVDNNLRITNWNRKLGCK
CQYKHIVDWCGCSPNDFKPQDFHRFQQTARPTFFARKFEAVVNQEIIGQLDYYLYGNYP
AGTPGLRSYWENVYDEPDGIHSLSDVTLTLYHSFARLGLRRAETSLHTDGENSCRYYPM
GHPASVHLYFLADRFQGFLIKHHATNLAVSKLETLETWVMPKKVFKIASPPSDFGRLQF
SEVGTDWDAKERLFRNFGGLLGPMDEPVGMQKWGKGPNVTVTVIWVDPVNVIAATYDIL
IESTAEFTHYKPPLNLPLRPGVWTVKILHHWVPVAETKFLVAPLTFSNRQPIKPEEALK
LHNGPLRNAYMEQSFQSLNPVLSLPINPAQVEQARRNAASTGTALEGWLDSLVGGMWTA
MDICATGPTACPVMQTCSQTAWSSFSPDPKSELGAVKPDGRLR