>6ff8_A mol:protein length:181  Ras-related protein Rab-32
SMETREHLFKVLVIGELGVGKTSIIKRYVHQLFSQHYRATIGVDFALKVLNWDSRTLVR
LQLWDIAGLERFGNMTRVYYKEAVGAFVVFDISRSSTFEAVLKWKSDLDSKVHLPNGSP
IPAVLLANKCDQNKDSSQSPSQVDQFCKEHGFAGWFETSAKDNINIEEAARFLVEKILV
NHQS