>6ff8_B mol:protein length:181  Ras-related protein Rab-32
SMETREHLFKVLVIGELGVGKTSIIKRYVHQLFSQHYRATIGVDFALKVLNWDSRTLVR
LQLWDIAGLERFGNMTRVYYKEAVGAFVVFDISRSSTFEAVLKWKSDLDSKVHLPNGSP
IPAVLLANKCDQNKDSSQSPSQVDQFCKEHGFAGWFETSAKDNINIEEAARFLVEKILV
NHQS