>6ge3_A mol:protein length:219  Transcriptional enhancer factor TEF-3
GRSVASSKLWMLEFSAFLEQQQDPDTYNKHLFVHIGQSSPSYSDPYLEAVDIRQIYDKF
PEKKGGLKDLFERGPSNAFFLVKFWADLNTNIEDEGSSFYGVSSQYESPENMIITCSTK
VCSFGKQVVEKVETEYARYENGHYSYRIHRSPLCEYMINFIHKLKHLPEKYMMNSVLEN
FTILQVVTNRDTQETLLCIAYVFEVSASEHGAQHHIYRLVKE