>6hxh_C mol:protein length:1050  ATP-citrate synthase,Human ATP citrate lyase
MSAKAISEQTGKELLYKFICTTSAIQNRFKYARVTPDTDWARLLQDHPWLLSQNLVVKP
DQLIKRRGKLGLVGVNLTLDGVKSWLKPRLGQEATVGKATGFLKNFLIEPFVPHSQAEE
FYVCIYATREGDYVLFHHEGGVDVGDVDAKAQKLLVGVDEKLNPEDIKKHLLVHAPEDK
KEILASFISGLFNFYEDLYFTYLEINPLVVTKDGVYVLDLAAKVDATADYICKVKWGDI
EFPPPFGREAYPEEAYIADLDAKSGASLKLTLLNPKGRIWTMVAGGGASVVYSDTICDL
GGVNELANYGEYSGAPSEQQTYDYAKTILSLMTREKHPDGKILIIGGSIANFTNVAATF
KGIVRAIRDYQGPLKEHEVTIFVRRGGPNYQEGLRVMGEVGKTTGIPIHVFGTETHMTA
IVGMALGHRPIPMGKSTTLFSRHTKAIVWGMQTRAVQGMLDFDYVCSRDEPSVAAMVYP
FTGDHKQKFYWGHKEILIPVFKNMADAMRKHPEVDVLINFASLRSAYDSTMETMNYAQI
RTIAIIAEGIPEALTRKLIKKADQKGVTIIGPATVGGIKPGCFKIGNTGGMLDNILASK
LYRPGSVAYVSRSGGMSNELNNIISRTTDGVYEGVAIGGDRYPGSTFMDHVLRYQDTPG
VKMIVVLGEIGGTEEYKICRGIKEGRLTKPIVCWCIGTCATMFSSEVQFGHAGACANQA
SETAVAKNQALKEAGVFVPRSFDELGEIIQSVYEDLVANGVIVPAQEVPPPTVPMDYSW
ARELGLIRKPASFMTSICDERGQELIYAGMPITEVFKEEMGIGGVLGLLWFQKRLPKYS
CQFIEMCLMVTADHGPAVSGAHNTIICARAGKDLVSSLTSGLLTIGDRFGGALDAAAKM
FSKAFDSGIIPMEFVNKMKKEGKLIMGIGHRVKSINNPDMRVQILKDYVRQHFPATPLL
DYALEVEKITTSKKPNLILNVDGLIGVAFVDMLRNCGSFTREEADEYIDIGALNGIFVL
GRSMGFIGHYLDQKRLKQGLYRHPWDDISYVLPEHMSMGGSHHHHHH