>6jm9_X mol:protein length:328  Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-79 specific
LELRLKSPVGAEPAVYPWPLPVYDKHHDAAHEIIETIRWVCEEIPDLKLAMENYVLIDY
DTKSFESMQRLCDKYNRAIDSIHQLWKGTTQPMKLNTRPSTGLLRHILQQVYNHSVTDP
EKLNNYEPFSPEVYGETSFDLVAQMIDEIKMTDDDLFVDLGSGVGQVVLQVAAATNCKH
HYGVEKADIPAKYAETMDREFRKWMKWYGKKHAEYTLERGDFLSEEWRERIANTSVIFV
NNFAFGPEVDHQLKERFANMKEGGRIVSSKPFAPLNFRINSRNLSDIGTIMRVVELSPL
KGSVSWTGKPVSYYLHTIDRTILENYFSSLKNP