>6k4y_I mol:protein length:110  10 kDa anti-sigma factor
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMNKNIDTVREIITVASILIKFSREDIVENRANFIAFLNE
IGVTHEGRKLNQNSFRKIVSELTQEDKKTLIDEFNEGFEGVYRYLEMYTNK