>6kzh_B mol:protein length:263  14-3-3 protein theta
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASENLYFQGEKTELIQKAKLAEQAERYDDMATCMKAVT
EQGAELSNEERNLLSVAYKNVVGGRRSAWRVISSIEQKTDTSDKKLQLIKDYREKVESE
LRSICTTVLELLDKYLIANATNPESKVFYLKMKGDYFRYLAEVACGDDRKQTIDNSQGA
YQEAFDISKKEMQPTHPIRLGLALNFSVFYYEILNNPELACTLAKTAFDEAIAELDTLN
EDSYKDSTLIMQLLRDNLTLWTSDSAG