>6o81_e mol:protein length:14  Translation initiation factor eiF2 beta-subunit
XXXXXXXXXXXXXX