>6p1a_B mol:protein length:162  Q protein
SGIRELNLTKEQHEWLNGWLELWGAWVYSGRLEKRMSSVIAKFMESVEPGRVMTRPMCN
DDDGMLISQVVDSVMYIDKKAFGILLSYYAHGSSKHAIASYYHRVARPRKMLCRGGGRI
QKPSLATCRREVDEILNASLFMIYPVLDSAFKNRKRVEKIKHVA