>6p59_B mol:protein length:220  Virion infectivity factor
MAEKMWIVRPVWRVDRRKIEQWHSLVKYHMYKGKKEAREWEYVPHFKVPWGWWSHSEVH
IPLGNNTKIKVTTYWNLTTEKGWLGTYGAALAYIDQKCDPPYFTDIDPIVADSLIHKIY
FPCFTDKAIRQAILGEKVLLCGFQRGHRDQVGTLQYLAIQAWAREQVKKHGRKSARGPH
WGWRSRVPALVGQNAVRNKSGSQVTLPSRVHFPSLAYLCGTLA