>6q8o_E mol:protein length:409  NADH-quinone oxidoreductase subunit 4
MREEFLEEIPLDAPPEEAKELRTEVMTLNVGPQHPSTHGVLRLMVTLSGEEVLEVVPHI
GYLHTGFEKTMEHRTYLQNITYTPRMDYLHSFAHDLAYALAVEKLLGAVVPPRAETIRV
ILNELSRLASHLVFLGTGLLDLGALTPFFYAFRERETILDLFEWVTGQRFHHNYIRIGG
VKEDLPEEFVPELKKLLEVLPHRIDEYEALFAESPIFYERARGVGVIPPEVAIDLGLTG
GSLRASGVNYDVRKAYPYSGYETYTFDVPLGERGDVFDRMLVRIREMRESVKIIKQALE
RLEPGPVRDPNPQITPPPRHLLETSMEAVIYHFKHYTEGFHPPKGEVYVPTESARGELG
YYIVSDGGSMPYRVKVRAPSFVNLQSLPYACKGEQVPDMVAIIASLDPVMGDVDR