>6qnw_B mol:protein length:757  RNA-directed RNA polymerase catalytic subunit
MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNT
ETGAPQLNPIDGPLPEDNEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESHPGIFENSCLETMEVVQQTR
VDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKL
KRRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQD
TELSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKG
YMFESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLIDGTASLSPGMMMGMFN
MLSTVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKL
VGINMSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIK
NNMINNDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLL
VSDGGPNLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAH
GPAKSMEYDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRP
VGISSMVEAMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK