>6tav_C mol:protein length:1474  Alpha-2-macroglobulin
MGKNKLLHPSLVLLLLVLLPTDASVSGKPQYMVLVPSLLHTETTEKGCVLLSYLNETVT
VSASLESVRGNRSLFTDLEAENDVLHCVAFAVPKSSSNEEVMFLTVQVKGPTQEFKKRT
TVMVKNEDSLVFVQTDKSIYKPGQTVKFRVVSMDENFHPLNELIPLVYIQDPKGNRIAQ
WQSFQLEGGLKQFSFPLSSEPFQGSYKVVVQKKSGGRTEHPFTVEEFVLPKFEVQVTVP
KIITILEEEMNVSVCGLYTYGKPVPGHVTVSICRKYSDASDCHGEDSQAFCEKFSGQLN
SHGCFYQQVKTKVFQLKRKEYEMKLHTEAQIQEEGTVVELTGRQSSEITRTITKLSFVK
VDSHFRQGIPFFGQVRLVDGKGVPIPNKVIFIRGNEANYYSNATTDEHGLVQFSINTTN
VMGTSLTVRVNYKDRSPCYGYQWVSEEHEEAHHTAYLVFSPSKSFVHLEPMSHELPCGH
TQTVQAHYILNGGTLLGLKKLSFYYLIMAKGGIVRTGTHGLLVKQEDMKGHFSISIPVK
SDIAPVARLLIYAVLPTGDVIGDSAKYDVENCLANKVDLSFSPSQSLPASHAHLRVTAA
PQSVCALRAVDQSVLLMKPDAELSASSVYNLLPEKDLTGFPGPLNDQDNEDCINRHNVY
INGITYTPVSSTNEKDMYSFLEDMGLKAFTNSKIRKPKMCPQLQQYEMHGPEGLRVGFY
ESDVMGRGHARLVHVEEPHTETVRKYFPETWIWDLVVVNSAGVAEVGVTVPDTITEWKA
GAFCLSEDAGLGISSTASLRAFQPFFVELTMPYSVIRGEAFTLKATVLNYLPKCIRVSV
QLEASPAFLAVPVEKEQAPHCICANGRQTVSWAVTPKSLGNVNFTVSAEALESQELCGT
EVPSVPEHGRKDTVIKPLLVEPEGLEKETTFNSLLCPSGGEVSEELSLKLPPNVVEESA
RASVSVLGDILGSAMQNTQNLLQMPYGCGEQNMVLFAPNIYVLDYLNETQQLTPEIKSK
AIGYLNTGYQRQLNYKHYDGSYSTFGERYGRNQGNTWLTAFVLKTFAQARAYIFIDEAH
ITQALIWLSQRQKDNGCFRSSGSLLNNAIKGGVEDEVTLSAYITIALLEIPLTVTHPVV
RNALFCLESAWKTAQEGDHGSHVYTKALLAYAFALAGNQDKRKEVLKSLNEEAVKKDNS
VHWERPQKPKAPVGHFYEPQAPSAEVEMTSYVLLAYLTAQPAPTSEDLTSATNIVKWIT
KQQNAQGGFSSTQDTVVALHALSKYGAATFTRTGKAAQVTIQSSGTFSSKFQVDNNNRL
LLQQVSLPELPGEYSMKVTGEGCVYLQTSLKYNILPEKEEFPFALGVQTLPQTCDEPKA
HTSFQISLSVSYTGSRSASNMAIVDVKMVSGFIPLKPTVKMLERSNHVSRTEVSSNHVL
IYLDKVSNQTLSLFFTVLQDVPVRDLKPAIVKVYDYYETDEFAIAEYNAPCSKDLGNA