>6tt0_A mol:protein length:572  Acetylcholinesterase
SELLVNTKSGKVMGTRVPVLSSHISAFLGIPFAEPPVGNMRFRRPEPKKPWSGVWNAST
YPNNCQQYVDEQFPGFSGSEMWNPNREMSEDCLYLNIWVPSPRPKSTTVMVWIYGGGFY
SGSSTLDVYNGKYLAYTEEVVLVSLSYRVGAFGFLALHGSQEAPGNVGLLDQRMALQWV
HDNIQFFGGDPKTVTIFGESAGGASVGMHILSPGSRDLFRRAILQSGSPNCPWASVSVA
EGRRRAVELGRNLNCNLNSDEELIHCLREKKPQELIDVEWNVLPFDSIFRFSFVPVIDG
EFFPTSLESMLNSGNFKKTQILLGVNKDEGSFFLLYGAPGFSKDSESKISREDFMSGVK
LSVPHANDLGLDAVTLQYTDWMDDNNGIKNRDGLDDIVGDHNVICPLMHFVNKYTKFGN
GTYLYFFNHRASNLVWPEWMGVIHGYEIEFVFGLPLVKELNYTAEEEALSRRIMHYWAT
FAKTGNPNEPHSQESKWPLFTTKEQKFIDLNTEPMKVHQRLRVQMCVFWNQFLPKLLNA
TETIDEAERQWKTEFHRWSSYMMHWKNQFDHYSRHESCAEL