>6wyg_A mol:protein length:182  Ferritin heavy chain
TTASTSQVRQNYHQDSEAAINRQINLELYASYVYLSMSYYFDRDDVALKNFAKYFLHQS
HEEREHAEKLMKLQNQRGGRIFLQDIQKPDEDDWESGLNAMEAALHLEKNVNQSLLELH
KLATDKNDPHLADFIETHYLNEQVKAIKELGDHVTNLRCMGAPESGLAEYLFDKHTLGD
SDNES