>7a18_J mol:protein length:134  50S ribosomal protein L16
KRTKFRKQFRGRMTGDAKGGDYVAFGDYGLIAMEPAWIKSNQIEACRIVMSRHFRRGGK
IYIRIFPDKPVTKKPAETRMGKGKGAVEYWVSVVKPGRVMFEVAGVTEEQAKEAFRLAG
HKLPIQTKMVKREVYD