>7a18_Q mol:protein length:93  50S ribosomal protein L23
SHYDILQAPVISEKAYSAMERGVYSFWVSPKATKTEIKDAIQQAFGVRVIGISTMNVPG
KRKRVGRFIGQRNDRKKAIVRLAEGQSIEALAGQ