>7k60_N mol:protein length:270  scFv20
MKSSHHHHHHENLYFQSNAMDIKMTQSPSSMHASLGERVTITCKASQDIRSYLSWYQQK
PWKSPKTLIYYATSLADGVPSRFSGSGSGQDFSLTINNLESDDTATYYCLQHGESPYTF
GSGTKLEIKRAGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSMEVQLQQSGPELVEPGTSVKMPCKASGY
TFTSYTIQWVKQTPRQGLEWIGYIYPYNAGTKYNEKFKGKATLTSDKSSSTVYMELSSL
TSEDSAVYYCARKSSRLRSTLDYWGQGTSVTVSS