>7k63_M mol:protein length:270  scFv20
MKSSHHHHHHENLYFQSNAMDIKMTQSPSSMHASLGERVTITCKASQDIRSYLSWYQQK
PWKSPKTLIYYATSLADGVPSRFSGSGSGQDFSLTINNLESDDTATYYCLQHGESPYTF
GSGTKLEIKRAGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSMEVQLQQSGPELVEPGTSVKMPCKASGY
TFTSYTIQWVKQTPRQGLEWIGYIYPYNAGTKYNEKFKGKATLTSDKSSSTVYMELSSL
TSEDSAVYYCARKSSRLRSTLDYWGQGTSVTVSS