>7q5y_N mol:protein length:586  NADH-quinone oxidoreductase subunit C/D 2
MKWVNKGTVERVKQEFKDEVKYYETKHTKGFEVSHDFLKPLLKFLKERERFLHFVDMTC
IDFPEHPNRFQGVYILYNPEENERVIVKSWAKDGKLPTVEDLWPGAKWAEREAYDMFGV
VFEGHENLRRMFMWEGYEHYPLRKDFPLQGIPEVELPSLTEVLHGRTDPPSHDFELVHT
KLPTLEDLERTEKARLKKKAELVLNWGPLHPGTHGTIWFLFDLEGEKVVQSDVILGQLH
RGMEKLAENLHYFQFIPYTDRMDYISAICNELAYVETVERLLGVEVPEKARYIRTMFAE
LQRINSHLLWLGTGALDLGALTVFLYAFREREKIMDIIEGNAGYRLTSCFLRIGGVHYD
LAEGTLDVVKHFIKDFPNRLKEYHTLLTRNRIWLRRTKDVGVITREDVHNYGLSGPVAR
GSGVPYDLRKLQPYAAYDEVEFDIPVGEVGDVYDRYLVRMEEMAQSVRIIEQCVQKLEK
LPKDAPYLNKEHPAVIPPKEDVFHDLESMVKSFRVVVHGEDAPPGEVYFAGENPRGELG
FFIYSKGGGKPYRTRIRSGALYNLSIFPKLIQGRTIADAIALLGSLDPVVGETDR