>7q5y_S mol:protein length:632  NADH dehydrogenase I chain G
MSEKVKIYIDDVEIEAEKGKTVLQVALENGIDIPYFCYHPRLSIAGACRMCVVYWEDIN
RLVISCNLPVQEGMRVRTHRTSEMVREQQKYLLQALMTRHPLDCPICDKAGECDLQNLG
AIYGPQKQIVPISALEKEREEHDWESDFLEYYSNRCVVCYRCTRACDEVVGTRALYVED
RGFHSNIVPAVRPMDTSTCEMCGICVHVCPVGAIISKPFKYWSRSWLLEKGRTVCNLCP
VGCEIQIEYGVGDWRSKRKVYRTKPTDELNICAKGFFGYDSINHKRLLKTKVGKREETP
GNVVNLLTTILTEHGGKTGIVFSAYLPKEVIDEVLRIAKASQAYVTAPQSVDLFKFLDE
LEEYDFPTVKEFEKADAFVFIGDDITSVATVLSYYTKKKVYKIGKSVRDEKLQPEEITY
EDLQNLEGNVFVLVTPHALNGEIKEVATKLKELKREKGFKVIPVPKDANALYLYEVLKG
IYSDLPAVMEACERGDIENLIIFGEDILEFYEDKVFEELKEKLEHLVVVSPYEDGLSEY
AHIKIPMSLMGENEGTYKTFFGEVKGKKFLPWAFDDLAFWKYLGENFKEEKGLKVVKSS
SNLRRRFEPHLYRNNWITQRSQNLSRLYEKNKDITVYYERSV