>8icp_P mol:na length:8  DNA (5'-D(*TP*CP*TP*AP*AP*TP*GP*A)-3')
TCTAATGA
>8icp_P mol:na length:8  DNA (5'-D(*TP*CP*TP*AP*AP*TP*GP*A)-3')
TCTAATGA
>8icp_A mol:protein length:335  PROTEIN (DNA POLYMERASE BETA (E.C.2.7.7.7))
MSKRKAPQETLNGGITDMLTELANFEKNVSQAIHKYNAYRKAASVIAKYPHKIKSGAEA
KKLPGVGTKIAEKIDEFLATGKLRKLEKIRQDDTSSSINFLTRVSGIGPSAARKFVDEG
IKTLEDLRKNEDKLNHHQRIGLKYFGDFEKRIPREEMLQMQDIVLNEVKKVDSEYIATV
CGSFRRGAESSGDMDVLLTHPSFTSESTKQPKLLHQVVEQLQKVHFITDTLSKGETKFM
GVCQLPSKNDEKEYPHRRIDIRLIPKDQYYCGVLYFTGSDIFNKNMRAHALEKGFTINE
YTIRPLGVTGVAGEPLPVDSEKDIFDYIQWKYREPKDRSE
>8icp_T mol:na length:8  DNA (5'-D(*CP*AP*TP*TP*AP*GP*AP*A)-3')
CATTAGAA