>1bpb_A mol:protein length:248  DNA POLYMERASE BETA
IRQDDTSSSINFLTRVTGIGPSAARKLVDEGIKTLEDLRKNEDKLNHHQRIGLKYFEDF
EKRIPREEMLQMQDIVLNEVKKLDPEYIATVCGSFRRGAESSGDMDVLLTHPNFTSESS
KQPKLLHRVVEQLQKVRFITDTLSKGETKFMGVCQLPSENDENEYPHRRIDIRLIPKDQ
YYCGVLYFTGSDIFNKNMRAHALEKGFTINEYTIRPLGVTGVAGEPLPVDSEQDIFDYI
QWRYREPKDRSE