>1d6e_D mol:protein length:9  PEPTIDOMIMETIC INHIBITOR
XARGMASVX
>1d6e_A mol:protein length:181  HLA CLASS II HISTOCOMPATIBILITY ANTIGEN
IKEEHVIIQAEFYLNPDQSGEFMFDFDGDEIFHVDMAKKETVWRLEEFGRFASFEAQGA
LANIAVDKANLEIMTKRSNYTPITNVPPEVTVLTNSPVELREPNVLICFIDKFTPPVVN
VTWLRNGKPVTTGVSETVFLPREDHLFRKFHYLPFLPSTEDVYDCRVEHWGLDEPLLKH
WEFD
>1d6e_B mol:protein length:192  HLA CLASS II HISTOCOMPATIBILITY ANTIGEN
GDTRPRFLEQVKHECHFFNGTERVRFLDRYFYHQEEYVRFDSDVGEYRAVTELGRPDAE
YWNSQKDLLEQKRAAVDTYCRHNYGVGESFTVQRRVYPEVTVYPAKTQPLQHHNLLVCS
VNGFYPGSIEVRWFRNGQEEKTGVVSTGLIQNGDWTFQTLVMLETVPRSGEVYTCQVEH
PSLTSPLTVEWRARS
>1d6e_C mol:protein length:239  ENTEROTOXIN TYPE B
ESQPDPKPDELHKSSKFTGLMENMKVLYDDNHVSAINVKSIDQFLYFDLIYSIKDTKLG
NYDNVRVEFKNKDLADKYKDKYVDVFGANYYYQCYFSKKTNDINSHQTDKRKTCMYGGV
TEHNGNQLDKYRSITVRVFEDGKNLLSFDVQTNKKKVTAQELDYLTRHYLVKNKKLYEF
NNSPYETGYIKFIENENSFWYDMMPAPGDKFDQSKYLMMYNDNKMVDSKDVKIEVYLTT
KKK
>1d6e_D mol:protein length:9  PEPTIDOMIMETIC INHIBITOR
XARGMASVX