>1fxt_A mol:protein length:149  UBIQUITIN-CONJUGATING ENZYME E2-24 KDA
SRAKRIMKEIQAVKDDPAAHITLEFVSESDIHHLKGTFLGPPGTPYEGGKFVVDIEVPM
EYPFKPPKMQFDTKVYHPNISSVTGAICLDILKNAWSPVITLKSALISLQALLQSPEPN
DPQDAEVAQHYLRDRESFNKTAALWTRLYAS