>1is0_B mol:protein length:106  Tyrosine-protein kinase transforming protein SRC
QAEEWYFGKITRRESERLLLNPENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHY
KIRKLDSGGFYITSRTQFSSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTNVCPTSK