>1izl_V mol:protein length:137  Photosystem II: Subunit PsbV
AELTPEVLTVPLNSEGKTITLTEKQYLEGKRLFQYACASCHVGGITKTNPSLDLRTETL
ALATPPRDNIEGLVDYMKNPTTYDGEQEIAEVHPSLRSADIFPKMRNLTEKDLVAIAGH
ILVEPKILGDKWGGGKVYY