>1jjb_A mol:protein length:532  ACETYLCHOLINESTERASE
SELLVNTKSGKVMGTRVPVLSSHISAFLGIPFAEPPVGNMRFRRPEPKKPWSGVWNAST
YPNNCQQYVDEQFPGFSGSEMWNPNREMSEDCLYLNIWVPSPRPKSTTVMVWIYGGGFY
SGSSTLDVYNGKYLAYTEEVVLVSLSYRVGAFGFLALHGSQEAPGNVGLLDQRMALQWV
HDNIQFFGGDPKTVTIFGESAGGASVGMHILSPGSRDLFRRAILQSGSPNCPWASVSVA
EGRRRAVELGRNLNCNLNSDEELIHCLREKKPQELIDVEWNVLPFDSIFRFSFVPVIDG
EFFPTSLESMLNSGNFKKTQILLGVNKDEGSFFLLYGAPGFSKDSESKISREDFMSGVK
LSVPHANDLGLDAVTLQYTDWMDDNNGIKNRDGLDDIVGDHNVICPLMHFVNKYTKFGN
GTYLYFFNHRASNLVWPEWMGVIHGYEIEFVFGLPLVKELNYTAEEEALSRRIMHYWAT
FAKTGNPNEPHSQESKWPLFTTKEQKFIDLNTEPMKVHQRLRVQMCVFWNQFLPKLLNA
T