>1nh3_A mol:protein length:563  DNA topoisomerase I
WKWWEEERYPEGIKWKFLEHKGPVFAPPYEPLPENVKFYYDGKVMKLSPKAEEVATFFA
KMLDHEYTTKEIFRKNFFKDWRKEMTNEEKNIITNLSKCDFTQMSQYFKAQTEARKQMS
KEEKLKIKEENEKLLKEYGFCIMDNHKERIANFKIEPPGLFRGRGNHPKMGMLKRRIMP
EDIIINCSKDAKVPSPPPGHKWKEVRHDNKVTWLVSWTENIQGSIKYIMLNPSSRIKGE
KDWQKYETARRLKKCVDKIRNQYREDWKSKEMKVRQRAVALYFIDKLALRAGNEKEEGE
TADTVGCCSLRVEHINLHPELDGQEYVVEFDFLGKDSIRYYNKVPVEKRVFKNLQLFME
NKQPEDDLFDRLNTGILNKHLQDLMEGLTAKVFRTYNASITLQQQLKELTAPDENIPAK
ILSYNRANRAVAILCNHQRAPPKTFEKSMMNLQTKIDAKKEQLADARRDLKSAKADAKV
MKDAKTKKVVESKKKAVQRLEEQLMKLEVQATDREENKQIALGTSKLNYLDPRITVAWC
KKWGVPIEKIYNKTQREKFAWAIDMADEDYEF