>1yok_A mol:protein length:256  Orphan nuclear receptor NR5A2
MKKHHHHHHLVPRGSIPHLILELLKCEPDEPQVQAKIMAYLQQEQANRSKHEKLSTFGL
MCKMADQTLFSIVEWARSSIFFRELKVDDQMKLLQNCWSELLILDHIYRQVVHGKEGSI
FLVTGQQVDYSIIASQAGATLNNLMSHAQELVAKLRSLQFDQREFVCLKFLVLFSLDVK
NLENFQLVEGVQEQVNAALLDYTMCNYPQQTEKFGQLLLRLPEIRAISMQAEEYLYYKH
LNGDVPYNNLLIEMLHAKRA