>1z29_A mol:protein length:295  Phenol-sulfating phenol sulfotransferase 2
MELIQDTSRPPLEYVKGVPLIKYFAEALGPLQSFQARPDDLLISTYPKSGTTWVSQILD
MIYQGGDLEKCHRAPIFMRVPFLEFKVPGIPSGMETLKNTPAPRLLKTHLPLALLPQTL
LDQKVKVVYVARNAKDVAVSYYHFYHMAKVYPHPGTWESFLEKFMAGEVSYGSWYQHVQ
EWWELSRTHPVLYLFYEDMKENPKREIQKILEFVGRSLPEETVDLMVEHTSFKEMKKNP
MTNYTTVRREFMDHSISPFMRKGMAGDWKTTFTVAQNERFDADYAEKMAGCSLSFRSEL