>2fms_D mol:na length:5  5'-D(P*GP*TP*CP*GP*G)-3'
GTCGG
>2fms_A mol:protein length:335  DNA polymerase beta
MSKRKAPQETLNGGITDMLTELANFEKNVSQAIHKYNAYRKAASVIAKYPHKIKSGAEA
KKLPGVGTKIAEKIDEFLATGKLRKLEKIRQDDTSSSINFLTRVSGIGPSAARKFVDEG
IKTLEDLRKNEDKLNHHQRIGLKYFGDFEKRIPREEMLQMQDIVLNEVKKVDSEYIATV
CGSFRRGAESSGDMDVLLTHPSFTSESTKQPKLLHQVVEQLQKVHFITDTLSKGETKFM
GVCQLPSKNDEKEYPHRRIDIRLIPKDQYYCGVLYFTGSDIFNKNMRAHALEKGFTINE
YTIRPLGVTGVAGEPLPVDSEKDIFDYIQWKYREPKDRSE
>2fms_T mol:na length:16  5'-D(*CP*CP*GP*AP*CP*AP*GP*CP*GP*CP*AP*TP*CP*AP*GP*C)-3'
CCGACAGCGCATCAGC
>2fms_D mol:na length:5  5'-D(P*GP*TP*CP*GP*G)-3'
GTCGG
>2fms_P mol:na length:10  5'-D(*GP*CP*TP*GP*AP*TP*GP*CP*GP*C)-3'
GCTGATGCGC