>2fol_A mol:protein length:191  Ras-related protein Rab-1A
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSPEYDYLFKLLLIGDSGVGKSCLLLRFADDTYTESYISTIG
VDFKIRTIELDGKTIKLQIWDTAGQERFRTITSSYYRGAHGIIVVYDVTDQESFNNVKQ
WLQEIDRYASENVNKLLVGNKCDLTTKKVVDYTTAKEFADSLGIPFLETSAKNATNVEQ
SFMTMAAEIKKRMG