>2nsq_A mol:protein length:155  E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4-like protein
GMATGLGEPVYGLSEDEGESRILRVKVVSGIDLAKKDIFGASDPYVKLSLYVADENREL
ALVQTKTIKKTLNPKWNEEFYFRVNPSNHRLLFEVFDENRLTRDDFLGQVDVPLSHLPT
EDPTMERPYTFKDFLLRPRSHKSRVKGFLRLKMAYMP
>2nsq_A mol:protein length:155  E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4-like protein
GMATGLGEPVYGLSEDEGESRILRVKVVSGIDLAKKDIFGASDPYVKLSLYVADENREL
ALVQTKTIKKTLNPKWNEEFYFRVNPSNHRLLFEVFDENRLTRDDFLGQVDVPLSHLPT
EDPTMERPYTFKDFLLRPRSHKSRVKGFLRLKMAYMP