>2ot3_B mol:protein length:170  Ras-related protein Rab-21
GSRAYSFKVVLLGEGCVGKTSLVLRYCENKFNDKHITTLQASFLTKKLNIGGKRVNLAI
WDTAGQERFHALGPIYYRDSNGAILVYDITDEDSFQKVKNWVKELRKMLGNEICLCIVG
NKIDLEKERHVSIQEAESYAESVGAKHYHTSAKQNKGIEELFLDLCKRMIET
>2ot3_B mol:protein length:170  Ras-related protein Rab-21
GSRAYSFKVVLLGEGCVGKTSLVLRYCENKFNDKHITTLQASFLTKKLNIGGKRVNLAI
WDTAGQERFHALGPIYYRDSNGAILVYDITDEDSFQKVKNWVKELRKMLGNEICLCIVG
NKIDLEKERHVSIQEAESYAESVGAKHYHTSAKQNKGIEELFLDLCKRMIET
>2ot3_A mol:protein length:274  Rab5 GDP/GTP exchange factor
GSHHHHHHSIETDRVSKEFIEFLKTFHKTGQEIYKQTKLFLEGMHYKRDLSIEEQSECA
QDFYHNVAERMQTRGKVPPERVEKIMDQIEKYIMTRLYKYVFCPETTDDEKKDLAIQKR
IRALRWVTPQMLCVPVNEDIPEVSDMVVKAITDIIEMDSKRVPRDKLACITKCSKHIFN
AIKITKNEPASADDFLPTLIYIVLKGNPPRLQSNIQYITRFCNPSRLMTGEDGYYFTNL
CCAVAFIEKLDAQSLNLSQEDFDRYMSGQTSPRKQEAE