>2yem_B mol:protein length:130  BROMODOMAIN-CONTAINING PROTEIN 4
SMKDVPDSQQHPAPEKSSKVSEQLKCCSGILKEMFAKKHAAYAWPFYKPVDVEALGLHD
YCDIIKHPMDMSTIKSKLEAREYRDAQEFGADVRLMFSNCYKYNPPDHEVVAMARKLQD
VFEMRFAKMPDE