>2ypa_C mol:protein length:145  RHOMBOTIN-2
MGSSHHHHHHSQDPSLLTCGGCQQNIGDRYFLKAIDQYWHEDCLSCDLCGCRLGEVGRR
LYYKLGRKLCRRDYLRLFGQDGLCASCDKRIRAYEMTMRVKDKVYHLECFKCAACQKHF
CVGDRYLLINSDIVCEQDIYEWTKING