>3edh_A mol:protein length:201  Bone morphogenetic protein 1
AATSRPERVWPDGVIPFVIGGNFTGSQRAVFRQAMRHWEKHTCVTFLERTDEDSYIVFT
YRPCGCCSYVGRRGGGPQAISIGKNCDKFGIVVHELGHVVGFWHEHTRPDRDRHVSIVR
ENIQPGQEYNFLKMEPQEVESLGETYDFDSIMHYARNTFSRGIFLDTIVPKYEVNGVKP
PIGQRTRLSKGDIAQARKLYKCPA