>3j9m_W mol:protein length:148  bL27m
MASVVLALRTRTAVTSLLSPTPATALAVRYASKKSGGSSKNLGGKSSGRRQGIKKMEGH
YVHAGNIIATQRHFRWHPGAHVGVGKNKCLYALEEGIVRYTKEVYVPHPRNTEAVDLIT
RLPKGAVLYKTFVHVVPAKPEGTFKLVAML