>3pzd_A mol:protein length:511  Myosin-X
EFDTPTQQLIQDIKENCLNSDVVEQIYKRNPILRYTHHPLHSPLLPLPYGDINLNLLKD
KGYTTLQDEAIKIFNSLQQLESMSDPIPIIQGILQTGHDLRPLRDELYCQLIKQTNKVP
HPGSVGNLYSWQILTCLSCTFLPSRGILKYLKFHLKRIREQFPGSEMEKYALFTYESLK
KTKCREFVPSRDEIEALIHRQEMTSTVYCHGGGSCKITINSHTTAGEVVEKLIRGLAME
DSRNMFALFEYNGHVDKAIESRTVVADVLAKFEKLAATSEVGDLPWKFYFKLYCFLDTD
NVPKDSVEFAFMFEQAHEAVIHGHHPAPEENLQVLAALRLQYLQGDYTLHAAIPPLEEV
YSLQRLKARISQSTKTQMLDMWIKEEVSSARASIIDKWRKFQGMNQEQAMAKYMALIKE
WPGYGSTLFDVECKEGGFPQELWLGVSADAVSVYKRGEGRPLEVFQYEHILSFGAPLAN
TYKIVVDERELLFETSEVVDVAKLMKAYISMIVKKRYST