>3u8z_B mol:protein length:300  Merlin
GPLGSQPKTFTVRIVTMDAEMEFNCEMKWKGKDLFDLVCRTLGLRETWFFGLQYTIKDT
VAWLKMDKKVLDHDVSKEEPVTFHFLAKFYPENAEEELVQEITQHLFFLQVKKQILDEK
IYCPPEASVLLASYAVQAKYGDYDPSVHKRGFLAQEELLPKRVINLYQMTPEMWEERIT
AWYAEHRGRARDEAEMEYLKIAQDLEMYGVNYFAIRNKKGTELLLGVDALGLHIYDPEN
RLTPKISFPWNEIRNISYSDKEFTIKPLDKKIDVFKFNSSKLRVNKLILQLCIGNHDLF
MRRRK