>4bpu_D mol:protein length:253  DNA PRIMASE LARGE SUBUNIT
MEFSGRKWRKLRLAGDQRNASYPHCLQFYLQPPSENISLIEFENLAIDRVKLLKSVENL
GVSYVKGTEQYQSKLESELRKLKFSYRENLEDEYEPRRRDHISHFILRLAYCQSEELRR
WFIQQEMDLLRFRFSILPKDKIQDFLKDSQLQFEAISDEEKTLREQEIVASSPSLSGLK
LGFESIYKIPFADALDLFRGRKVYLEDGFAYVPLKDIVAIILNEFRAKLSKALALTARS
LPAVQSDERLQPLLNHL
>4bpu_B mol:protein length:253  DNA PRIMASE LARGE SUBUNIT
MEFSGRKWRKLRLAGDQRNASYPHCLQFYLQPPSENISLIEFENLAIDRVKLLKSVENL
GVSYVKGTEQYQSKLESELRKLKFSYRENLEDEYEPRRRDHISHFILRLAYCQSEELRR
WFIQQEMDLLRFRFSILPKDKIQDFLKDSQLQFEAISDEEKTLREQEIVASSPSLSGLK
LGFESIYKIPFADALDLFRGRKVYLEDGFAYVPLKDIVAIILNEFRAKLSKALALTARS
LPAVQSDERLQPLLNHL
>4bpu_C mol:protein length:423  DNA PRIMASE SMALL SUBUNIT
GTSMETFDPTELPELLKLYYRRLFPYSQYYRWLNYGGVIKNYFQHREFSFTLKDDIYIR
YQSFNNQSDLEKEMQAANPYKIDIGAVYSHRPNQHNTVKLGAFQAQEKELVFDIDMTDY
DDVRRCCSSADICPKCWTLMTMAIRIIDRALKEDFGFKHRLWVYSGRRGVHCWVCDESV
RKLSSAVRSGIVEYLSLVKGGQDVKKKVHLSEKIHPFIRKSINIIKKYFEEYALVNQDI
LENKESWDKILALVPETIHDELQQSFQKSHNSLQRWEHLKKVASRYQNNIKNDKYGPWL
EWEIMLQYCFPRLDINVSKGINHLLKSPFSVHPKTGRISVPIDLQKVDQFDPFTVPTIS
FICRELDAISTNEEEKEENEAESDVKHRTRDYKKTSLAPYVKVFEHFLENLDKSRKGEL
LKKSDLQKDF
>4bpu_A mol:protein length:423  DNA PRIMASE SMALL SUBUNIT
GTSMETFDPTELPELLKLYYRRLFPYSQYYRWLNYGGVIKNYFQHREFSFTLKDDIYIR
YQSFNNQSDLEKEMQAANPYKIDIGAVYSHRPNQHNTVKLGAFQAQEKELVFDIDMTDY
DDVRRCCSSADICPKCWTLMTMAIRIIDRALKEDFGFKHRLWVYSGRRGVHCWVCDESV
RKLSSAVRSGIVEYLSLVKGGQDVKKKVHLSEKIHPFIRKSINIIKKYFEEYALVNQDI
LENKESWDKILALVPETIHDELQQSFQKSHNSLQRWEHLKKVASRYQNNIKNDKYGPWL
EWEIMLQYCFPRLDINVSKGINHLLKSPFSVHPKTGRISVPIDLQKVDQFDPFTVPTIS
FICRELDAISTNEEEKEENEAESDVKHRTRDYKKTSLAPYVKVFEHFLENLDKSRKGEL
LKKSDLQKDF
>4bpu_D mol:protein length:253  DNA PRIMASE LARGE SUBUNIT
MEFSGRKWRKLRLAGDQRNASYPHCLQFYLQPPSENISLIEFENLAIDRVKLLKSVENL
GVSYVKGTEQYQSKLESELRKLKFSYRENLEDEYEPRRRDHISHFILRLAYCQSEELRR
WFIQQEMDLLRFRFSILPKDKIQDFLKDSQLQFEAISDEEKTLREQEIVASSPSLSGLK
LGFESIYKIPFADALDLFRGRKVYLEDGFAYVPLKDIVAIILNEFRAKLSKALALTARS
LPAVQSDERLQPLLNHL