>4doh_E mol:protein length:221  Interleukin-20 receptor subunit alpha
AVPCVSGGLPKPANITFLSINMKNVLQWTPPEGLQGVKVTYTVQYFIYGQKKWLNKSEC
RNINRTYCDLSAETSDYEHQYYARVRAIWGTKCSKWAESGRFYPFLETQIGPPEVALTT
DEKSISVVLTAPEKWKRNPEDLPVSMQQIYSNLKYNVSVLNTKSNRTWSQCVTNHTLVL
TWLEPNTLYCVHVESFVPGPPRRAQPSEKQCARTLKDQSSIEGR
>4doh_E mol:protein length:221  Interleukin-20 receptor subunit alpha
AVPCVSGGLPKPANITFLSINMKNVLQWTPPEGLQGVKVTYTVQYFIYGQKKWLNKSEC
RNINRTYCDLSAETSDYEHQYYARVRAIWGTKCSKWAESGRFYPFLETQIGPPEVALTT
DEKSISVVLTAPEKWKRNPEDLPVSMQQIYSNLKYNVSVLNTKSNRTWSQCVTNHTLVL
TWLEPNTLYCVHVESFVPGPPRRAQPSEKQCARTLKDQSSIEGR
>4doh_B mol:protein length:206  Interleukin-20 receptor subunit beta
ADEVAILPAPQQLSVLSTNMKHLLMWSPVIAPGETVYYSVEYQGEYESLYTSHIWIPSS
WCSLTEGPECDVTDDITATVPYNLRVRATLGSQTSAWSILKHPFNRQSTILTRPGMEIT
KDGFHLVIELEDLGPQFEFLVAYWRREPGAEEHVKMVRSGGIPVHLETMEPGAAYCVKA
QTFVKAIGRYSAFSQTECVEVQGEAIEGR
>4doh_R mol:protein length:221  Interleukin-20 receptor subunit alpha
AVPCVSGGLPKPANITFLSINMKNVLQWTPPEGLQGVKVTYTVQYFIYGQKKWLNKSEC
RNINRTYCDLSAETSDYEHQYYARVRAIWGTKCSKWAESGRFYPFLETQIGPPEVALTT
DEKSISVVLTAPEKWKRNPEDLPVSMQQIYSNLKYNVSVLNTKSNRTWSQCVTNHTLVL
TWLEPNTLYCVHVESFVPGPPRRAQPSEKQCARTLKDQSSIEGR
>4doh_A mol:protein length:153  Interleukin-20
ALKTLNLGSCVIATNLQEIRNGFSEIRGSVQAKDGNIDIRILRRTESLQDTKPANRCCL
LRHLLRLYLDRVFKNYQTPDHYTLRKISSLANSFLTIKKDLRLCHAHMTCHCGEEAMKK
YSQILSHFEKLEPQAAVVKALGELDILLQWMEETE
>4doh_C mol:protein length:153  Interleukin-20
ALKTLNLGSCVIATNLQEIRNGFSEIRGSVQAKDGNIDIRILRRTESLQDTKPANRCCL
LRHLLRLYLDRVFKNYQTPDHYTLRKISSLANSFLTIKKDLRLCHAHMTCHCGEEAMKK
YSQILSHFEKLEPQAAVVKALGELDILLQWMEETE
>4doh_D mol:protein length:206  Interleukin-20 receptor subunit beta
ADEVAILPAPQQLSVLSTNMKHLLMWSPVIAPGETVYYSVEYQGEYESLYTSHIWIPSS
WCSLTEGPECDVTDDITATVPYNLRVRATLGSQTSAWSILKHPFNRQSTILTRPGMEIT
KDGFHLVIELEDLGPQFEFLVAYWRREPGAEEHVKMVRSGGIPVHLETMEPGAAYCVKA
QTFVKAIGRYSAFSQTECVEVQGEAIEGR